BENG is een onderwerp waar veel van onze opdrachtgevers zich de laatste tijd veel mee bezig houden. Per 1 januari 2021 moeten zij voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG-eisen zijn opgebouwd uit drie indicatoren, waar ieder nieuw te bouwen gebouw vanaf 2021 aan moet voldoen. Eén van deze indicatoren is de eis aan de maximale energiebehoefte. Deze eis stimuleert dat gebouwen zo ontworpen worden dat zij zo min mogelijk energie verbruiken. De energiebehoefte voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting moet onder een bepaalde waarde blijven. Dit betekent dat er gekozen moet worden voor zeer goede isolatie, een compacte bouwvorm met optimale ligging ten opzichte van de zon en het zoveel mogelijk benutten van zon- en daglicht.

Van buiten-zonwering naar binnen-zonwering
Doordat de BENG-norm zon- en daglicht zoveel mogelijk wil benutten, ligt er een groot potentieel voor Kindow oplossingen met intelligente zon- en daglichtregeling. Waar zonwering voorheen werd ondergesneeuwd in de discussie over het gebruik van isolatiematerialen, is dit met BENG niet meer het geval. Dit is niet verrassend want uit verschillende onderzoeken blijkt dat een slimme regeling van zon- en daglicht, zoals Kindow Verticals en Kindow Rollers, leidt tot energiebesparing vergelijkbaar met de toepassing van LED verlichting. De TU Eindhoven berekende onlangs dat de Kindow zon- en daglichtregeling kan leiden tot wel 20% energiebesparing ten opzichte van een conventioneel geautomatiseerd systeem dat volledig open en dicht gaat en alleen kijkt naar of er zon op de gevel staat of niet. 

Daarnaast heeft BENG de focus verruimd, naast buiten-zonwering wordt nu ook binnen-zonwering meegenomen. Waar vroeger de stellige overtuiging was (en vaak nog steeds is) dat binnen-zonwering niet bestaat omdat ‘de warmte dan al binnen is’, wordt de zonwerende kwaliteit van binnen-zonwering nu officieel erkend in de nieuwe BENG norm. Binnen-zonwering kan dus wel degelijk warmte weren, wanneer de reflectiewaarde van het doek hoog is en licht naar buiten reflecteert voordat het binnen warm wordt. De BENG norm stelt hier ook eisen aan, zo moet het doek minimaal 72% reflectiewaarde hebben en moeten de systemen geautomatiseerd zijn en onderdeel vormen van het gebouwbeheersysteem.

Slimme regeltechniek nog ondergeschoven kindje
Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het jammer dat de BENG regeling nog weinig rekening houdt met slimme regeltechniek en de daaruit resulterende voordelen. Men kijkt nu alleen nog maar vanuit een eenzijdige benadering naar ‘zonwering’, waarbij vooral gekeken wordt naar de koellast. Dit is jammer omdat moderne ‘zonwering’ producenten tegenwoordig slimme regeltechniek toepassen voor binnen-zonwering, die ook het energieverbruik voor de verwarming en verlichting verlaagt. Op deze manier kan er gezocht worden naar een balans tussen enerzijds het tegengaan van ongewenste opwarming en lichthinder en anderzijds het toelaten van gewenst daglicht en uitzicht naar buiten evenals het toelaten van gewenste zonnewarmte. Het is belangrijk dat BENG ook deze factoren meeneemt. Volgens onderzoek van de TU Eindhoven kan intelligente zon- en daglichtregeling van Kindow niet alleen 7% meer energie besparen ten opzichte van een standaard geautomatiseerde buitenzonwering, maar ook zorgen voor een gezondere en meer productieve werkomgeving.

Kortom, het zou mooi zijn als BENG verder kijkt kan de koellast alleen en ook kijkt naar de regeltechniek. Vandaag de dag kunnen we energie besparen via allerlei innovatieve technologieën, van slimme zonwering tot intelligente glazen gevels. Door rekening te houden met meerdere factoren naast alleen de zoninstraling/intensiteit, zoals de positie van de zon ten opzichte van de gevel, aanwezigheid van mensen in de ruimte, warmte- of koudevraag in de ruimte, isolatiewaarde ‘s nachts, etc. kan er veel geoptimaliseerd worden op energieverbruik. Bovendien zorgt het Kindow Support Grid volledig automatisch voor meer comfort op het gewenste moment in de gewenste ruimte en dat leidt tot een betere gezondheid en productiviteit, wat uiteindelijk de belangrijkste factor zou moeten zijn in gebouwen. 

Meer weten over Kindow? Bekijk onze producten

Sam Kin, mede-oprichter & CEO bij Kindow Blinds