Delft, 14, januari 2021 – De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kondigt vandaag aan dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat intelligente zonwering en actieve daglichtgestuurde binnenverlichting samen kunnen zorgen voor een energiebesparing tot veertig procent. Gebruikelijke oplossingen om energieprestaties te verbeteren brengen vergelijkbare besparingen met zich mee. Echter zijn intelligente zonwering en verlichting doorgaans eenvoudiger en goedkoper om te implementeren. De verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd door Oindrila Ghosh (PDEng trainee), Samuel de Vries (PhD kandidaat) en Roel Loonen (assistant professor). Enkele onderzoeksactiviteiten zijn verricht binnen het international energy agency SHC task-56 project. Kindow, ontwikkelaar van intelligente zon- en daglichtregelingen voor binnenzonwering, was betrokken bij de onderzoeken als industriële partner.

Eenvoudiger en goedkoper energie besparen
Uit de studies van de TU/e blijkt dat een actieve daglichtgestuurde regeling van verlichting kan leiden tot een energiebesparing tussen de 18 tot 32 procent ten opzichte van verlichting met een klokschakeling. Wanneer lichtwering handmatig of middels een conventionele regeling wordt aangestuurd, is de energiebesparing in grote mate afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Ook bij zonwering met intelligente aansturing is de impact op energiebesparing groter. Uit de onderzoeken blijkt dat reflecterende binnenzonwering een besparing op verwarming en koeling van 2 tot 9 procent kan behalen, terwijl een binnenzonwering met intelligente aansturing besparingen kan opleveren van 15 tot 20 procent. Echter blijkt dat een op-maat-gemaakte combinatie tussen verlichting met een intelligente aansturing en binnenzonwering met daglichtregeling de beste oplossing is. Deze combinatie kan besparingen opleveren tot 40 procent. Hierdoor kan er op een eenvoudigere en goedkopere manier energie worden bespaard vergeleken met meer gebruikelijke oplossingen.

Volgens de onderzoekers kunnen de grootste prestatievoordelen worden behaald door hoog reflecterende binnenzonwering te combineren met intelligente aansturing van zonwering en verlichting. Binnenzonwering biedt meer mogelijkheden voor een verfijnde geautomatiseerde aansturing, waardoor het weren van zonnewarmte optimaal worden afgestemd op het binnenlaten van voldoende daglicht, wat ook een positieve impact heeft op het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Buitenzonwering is echter meer effectief in het buiten houden van zonnewarmte.

“Over het algemeen kunnen we stellen dat er geen one-size-fits-all maatregelen zijn om energie te besparen. Wat we wel kunnen zeggen is dat intelligente totaaloplossing van verlichting en binnenzonwering op een eenvoudige en relatief goedkope manier aanzienlijk veel energie besparen. Het is dan ook jammer dat de BENG regeling nog weinig rekening houdt met dergelijke technieken en de daaruit resulteren voordelen,” aldus Roel Loonen, assistant professor bij de Technische Universiteit Eindhoven.”

“Wij zijn verheugd dat het onderzoek van de TU/e onderstreept dat binnenzonwering voor een aanzienlijk energiebesparing kan zorgen. Hopelijk wordt binnenzonwering door dit wetenschappelijke onderzoek vaker meegenomen in het verduurzamen van gebouwen en het algehele concept voor de klimatisering van het gebouw,” aldus Sam Kin, oprichter en CEO van Kindow. “Bovendien draagt intelligente aansturing van binnenzonwering ook bij aan de kwaliteit van het binnenmilieu, gezondheid, welzijn en de productiviteit van werknemers.”

###

Over de Leerstoel Building Performance TU/e
Het doel van de Leerstoel Building Performance is om bij te dragen aan een duurzame, energie-producerende gebouwde omgeving; een gezond binnenmilieu met een hoog comfortniveau dat de productiviteit stimuleert wordt daarbij nagestreefd. Ons onderwijs en onderzoek richt zich op de vraag hoe technologische oplossingen voor de opslag, distributie, opwekking en reductie van energie kunnen worden geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Intelligente (zelflerende) regeling van geavanceerde zonwering is een goed voorbeeld van zulke integrale oplossingen, en dit projectvoorstel sluit daar naadloos bij aan. We doen dit onderzoek via de ontwikkeling en toepassing van nieuwe simulatiemethodieken, en passen deze computermodellen toe voor het optimaliseren van gebouwprestaties, tijdens het ontwerpproces en de gebruiksfase.

De Leerstoel Building Performance is de laatste jaren betrokken bij een groeiend aantal projecten waarin de adaptieve gebouwschil centraal staat. Enerzijds in langere-termijn onderzoeksprojecten zoals EOS-lt FACET en CAGIM. Anderzijds door het inzetten van computersimulaties dichter bij productontwikkeling, in samenwerking met bijv. Trespa, HunterDouglas, Verosol, PeerPlus en het Solar Energy Application Center (SEAC). In de huidige samenwerking willen we verder bouwen op de kennis die is opgedaan in die projecten. Daarnaast is er intensief contact met internationale groepen die verwant onderzoek doen, onder meer via samenwerking in het kader van EU COST Action TU1403 – Adaptive Facades Network, en IEA SHC Task 56 – Solar Building Envelopes.

Onze bijdrage in dit project is het door ontwikkelen van een simulatiemodel voor binnenzonwering naar de toepassing van meerdere type gangbare zonwering. Met een focus op buitenzonwering. Verder wordt de nieuwe kennis die we op gaan doen ingezet voor twee doeleinden:

  • Bijdragen aan het ontwikkelen/verbeteren van een zelflerend regelalgoritme
  • Prestatie-evaluatie van het eindresultaat voor verschillende scenario’s (klimaat, gebouwtype, gevel).

Meer informatie: www.tue.nl, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube en Facebook.

Over Kindow
Daglicht is essentieel voor een prettige, gezonde en productieve werkomgeving. Kindow heeft daarom een intelligente zon- en daglichtregeling ontwikkeld, waarbij lamellen en rolgordijnen automatisch kunnen meebewegen met de zon. Hierdoor komt er volgens onderzoek van de TU/Eindhoven tot 65% meer daglicht binnen vergeleken met traditionele gebouwen, wat een positief effect heeft op het welzijn van mensen. Daarnaast zorgen de oplossingen van Kindow ook voor een energiebesparing tot 25% op koeling, verwarming en verlichting. Meer informatie over Kindow en zijn oplossingen kunt u vinden via: www.kindowblinds.com, LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook.

###


Mocht u vragen hebben of willen spreken over de onderzoeken, neem dan contact op met:

Cement Communications 
Ruud van Lieshout
T. +31 (0)6 100 55 351
E. ruud@cementcommunications.com